JRC ARK RALLY KAMUY 2022

2022 ARK RALLY KAMUY

2022 アーク ラリー カムイ

 
  • 開催日 2022.07.08 - 10
  • 競技格式:JAF公認 国内競技、JAF公認番号 2022年TBA号
  • 開催場所:場所: 北海道虻田郡ニセコ町、倶知安町、真狩村

    Dist. No. SS Pos. Stage Time OV Pos. Overall Time
Day1              
SS1 BEECH 1 3.64km Katsuta 4 (4) 0:03:13.7 4 (4) 0:03:13.7
Mieda 8 (8) 0:03:20.5 8 (8) 0:03:20.5
Ookura 28 (5) 0:03:37.5 27 (5) 0:03:37.5
SS2 ORCHID SHORT 1 11.91 km Katsuta 2 (2) 0:08:18.0 3 (3) 0:11:31.7
Mieda 8 (8) 0:08:43.8 8 (8) 0:12:04.3
Ookura 19 (3) 0:09:17.0 20 (4) 0:12:54.5
SS3 BEECH 2 3.64km Katsuta 3 (3) 0:03:08.2 3 (3) 0:14:39.9
Mieda 8 (8) 0:03:15.5 8 (8) 0:15:19.8
Ookura 25 (5) 0:03:32.1 20 (4) 0:16:26.6
SS4 ORCHID SHORT 2 11.91 km Katsuta 2 (2) 0:08:06.2 3 (3) 0:22:46.1
Mieda 8 (8) 0:08:33.8 8 (8) 0:23:53.6
Ookura 16 (3) 0:09:14.3 18 (4) 0:25:40.9
Day2              
SS5 NEW SUN-RISE 1 3.68 km Katsuta 2 (2) 0:02:33.3 3 (3) 0:25:19.4
Mieda 10 (10) 0:02:42.3 8 (8) 0:26:35.9
Ookura =24 (=3) 0:02:54.7 17 (3) 0:28:35.6
SS6 STREAM 1 10.29 km Katsuta 2 (2) 0:07:21.3 3 (3) 0:32:40.7
Mieda        
Ookura 21 (3) 0:08:17.0 16 (3) 0:36:52.6
SS7 MAGNOLIA REVERSE 1 5.38 km Katsuta 7 (7) 0:03:54.2 3 (3) 0:36:34.9
Mieda        
Ookura 2 (12) 0:04:20.5 16 (3) 0:41:13.1
SS8 NEW SUN-RISE 2 3.68 km Katsuta 4 (4) 0:02:29.5 3 (3) 0:39:04.4
Mieda        
Ookura 2 (13) 0:02:49.6 17 (3) 0:44:02.7
SS9 STREAM 2 10.29 km Katsuta 3 (3) 0:07:12.3 3 (3) 0:46:16.7
Mieda        
Ookura 24 (3) 0:08:10.1 17 (3) 0:52:12.8
SS10 MAGNOLIA REVERSE 2 5.38 km  Katsuta 4 (4) 0:03:47.0 3 (3) 0:50:03.7
Mieda        
Ookura =38 (=9) 0:04:32.7 17 (3) 0:56:45.5